Doğanşar İlçesi Tarihçe

 

dscf3795DOĞANŞAR TARİHÇESİ

Anadolu’nun eski yerleşim merkezlerinden biri olan Doğanşar‘ın tarihi adı epsile’dir.
Bu ismi Bizans döneminde almıştır. Bizans döneminden sonra sırasıyla Danişmentliler, Anadolu Selçuklu Devleti Ertana Beyliği ve ‘Kadı Burhanetti’in yönetimine girmiştir. Doğanşar ’1399 da Osmanlılar tarafından fethedilmiş, Timur istilasıyla tekrar elden çıkmış, 1424 yılında tekrar Osmanlıların eline geçmistir. Doğanşar´ın baslangıçta 19. yuzyılın son çeyregine kadar Tokat’a bağlı olduğunu görürüz.

1870 yılında doğrudan Sivas’a bağlandığını ve Tozanlı nahiyesi olarak adlandırıldığını gömekteyiz. 1872’de Hafik ilçe olunca, Hafik’e bağlanan Doğanşar, 1906’da Reşadiye’ye, sonra tekrar Hafik’e bağlanmıştır. 1970’lere kadar teşkilatlı nahiye olan Doğanşar 09.05.1990 tarihinde ilçe olmuştur.

Doğanşar’ın Bizans döneminde bir çok savaşlara şahit olduğunu görülür. İlçenin bazı bölgelerinde kale kalıntıları bulunmakta, bu kalıntılarda yapılan kazılarda gümüş paralar çeşitli kabilelere ait savaş aletleri bulunmuştur. Doğanşar’ın çevresinde Kozlu Kalesi, Okçulu Kalesi, Çirmiş (Alazlı) Kalesi gibi kalelerin ozamanki merkez kale olan Doğanşar Kalesini koruma amaçlı olarak kurulan öncü kaleler olduğunu görmekteyiz. Doğanşar’ın doğusunda kalan Karakaya tepesinde ise Romalılara ait paralar ve çeşitli ok uçları bulunmuştur. Ayrıca Karakaya’daki taşlarda bazı figürler bulunmakta, tam tepedeki taşta ise yönleri doğuya bakan iki tane taşa oyulmuş ve koltuk biçimi verilmiş oyuklar bulunmaktadır.

 

Coğrafi Konumu        

Doğanşar İlçesi coğrafi konumu itibariyle İç Anadolu Bölgesinin kuzey doğusunda Karadeniz ile İç Anadolu Bölgesi arasında yer alır. İlçemiz Sivas İlinin kuzeyinde bulunup, Tokat ili ile sınır hattının bir kısmını teşkil etmektedir.  Kuzey’ de Tokat ili Reşadiye ve Sivas İli Koyulhisar İlçeleriyle, Doğu’da Hafik ve Zara İlçeleri ile Batı’da Reşadiye ve Tokat’ın Almus İlçesi ile Güney’de ise Hafik ilçesi ile sınır teşkil etmektedir.

Cevapla