Derneğe Çağrı

Gel köylüm gel sakın kopma bizlerden                                                                                                                                    

Bu kez köye değil derneğe gel gel                                                                                                                                              

Aidattan kopup olma yozlardan                                                                                                                                              

Yıllık aidatın vermeye gel gel

 

Duydum bazıları yad olmuş köyden                                                                                                                                            

Bi haber olmuşlar sülale soydan                                                                                                                                                  

Gardaş İstanbul’a inmedim  aydan                                                                                                                                              

Hısım akrabanı görmeye gel gel

 

Hak vermesin kem iş gelse başına                                                                                                                                              

Yadlar bakmaz gözlerinin yaşına                                                                                                                                                    

Gel kardeşim, bizden kopma boşuna                                                                                                                                            

Bizimle ağlayıp gülmeye gel gel

 

Cenazen olursa köylün kaldırır                                                                                                                                                    

Düğünün olursa köylün güldürür                                                                                                                                              

Sürüden kopana aç kurt saldırır                                                                                                                                                    

Cemiyet sırrına ermeye gel gel

 

Yaşlanmış olsan da değişse kuşak                                                                                                                                                

İster delikanlı, ister ol uşak                                                                                                                                                            

İsterse soyadın olsada başak                                                                                                                                                      

Naaşın musallada kalmaya gel gel

 

Gelip  İstanbul’a kurdunsa yuva                                                                                                                                                      

Nüfus cüzdanında köyün ‘’Canova’’                                                                                                                                    

 Cemiyetten cüda etme inziva                                                                                                                                                        

Bu derneğe üye olmaya gel gel

 

Öde aidatın köyden ırama                                                                                                                                                              

Verdiğin hesabını sormaya gel                                                                                                                                                    

Öküzün altında dana arama                                                                                                                                                            

Biraz özverili olmaya gel gel

 

Bazınız derneği günah saymayın                                                                                                                                              

Aramıza ayrılığı yaymayın                                                                                                                                                            

Dönen tekerlere taşlar koymayın                                                                                                                                                  

Eğer taş var ise almaya gel gel

 

Köyünüz vardır mühendis, doktor                                                                                                                                          

Yüksek tahsillinin sayısı çoktur                                                                                                                                                      

Yazık aramızda bir çoğu yoktur                                                                                                                                                          

Ne olur beyim, görev almaya gel gel

 

Gayret gösterelim dernek yaşasın                                                                                                                                                  

Birlik olup engelleri aşasın                                                                                                                                                              

Bu bir yarış, maratona koşasın                                                                                                                                                

Yarışıp kupayı almaya gel gel


Ahmet  GÜZELER’im sözün öz değil                                                                                                                                            

Belki derler anlaşılır söz değil                                                                                                                                                

Anlayana sivri sinek az değil                                                                                                                                              

Duymayana davul çalmaya gel gel

 

Cevapla